Меню
Головна
Надвірнянський Деканат
Молитвослов
Правлячий архиєрей
Собор Святого Володимира
Бібліотека
Церковний календар
Дошка оголошень
Шлях до Христа
Шлюбні оповіді
Розпис Собору
Контакти
ФОТО
Притчі
Архів
Закон України Про свободу совісті та релігійні організації
Законодавство України
Цікаві Сайти
Статті
Християнські фільми
Архиєрей на спокої

Підрозділи
Архів
Архиєрей на спокої
Бібліотека
Головна
Дошка оголошень
Закон України Про свободу совісті та релігійні організації
Законодавство України
Контакти
Молитвослов
Надвірнянський Деканат
Правлячий архиєрей
Притчі
Розпис Собору
Собор Святого Володимира
Статті
ФОТО
Християнські фільми
Цікаві Сайти
Церковний календар
Шлюбні оповіді
Шлях до Христа

Акафіст святому рівноапостольному князю Володимиру Великому

10571074_104210861083108610761080108410801088_400

Кондак  1

 

Обраного світильника, що темряву ідолослужіння в державі Руській розігнав і світлом бо­жественної віри її просвітив, хвалимо тебе, свя­тий рівноапостольний княже Володимире: ти ж, що завжди сміливо стоїш перед Царем царів, не переставай молитися за спадок твій і твоїми молитвами охороняй нас від усякої біди і лиха, щоб ми з розчуленням вдячно взивали до тебе:

 

Радуйся, Володимире, землі нашої просвіти­телю.

 

Ікос 1

 

Творець ангелів і людей, Який у Своїй владі поклав часи і літа, і долю царств і народів влаш­товує, коли благозволив покликати народ русь­кий з темряви ідолослужіння до світла істини і правди вічної, поставив тебе, благовірний кня­же, благовісником і звершителем цієї всеблагої волі своєї. Тому, дякуючи Творцеві й Спасителю нашому, славимо Тебе, як великого обранця Божого задля спасіння нашого, і з радістю взи­ваємо:

 

Радуйся, рівноапостольний, премудрим про­видінням наперед обраний для просвітлення народу руського; радуйся, пророкований первозванним Апостолом на горах Київських.

 

Радуйся, преславний сосуде Божественної Благодаті, дарований державі твоїй; радуйся, пре­дивний кореню, з якого на землі нашій пророс­ло велике дерево правовір'я.

 

Радуйся, бо через тебе ім'я Господнє прославля­ється в усіх краях слов'янських; радуйся, бо і твоє преславне ім'я з любов'ю оспівують усі пра­вославні.

 

Радуйся, Володимире, землі нашої просвіти­телю.

 

Кондак 2

Бачачи марноту бездушних ідолів та оману диявола, якою він ловить людей, що в темряві перебувають, у тенета беззаконня і чуючи про святих першомучеників руських за Христа, Фе­дора і юного Івана, які говорили безбожним мучителям: ваші боги не є боги, а дерево, що нині пробуває, а завтра згнило, єдиний є Бог істинний, що сотворив Небо і землю; тоді запа­лився ти серцем, щоб знайти і пізнати Цього Єдиного Істинного Бога, Якому поклоняється усяке коліно Небесних, земних і підземних, без­перестанно співаючи: алилуя.

 

Ікос 2

 

Розум Всевишній осінив тебе, коли постали перед тобою різновірні проповідники, і ти нама­гався не бути спійманим у тенета лжевчення, але знайти віру істинну і спасительну. Тому ми ублажаємо тебе так:

 

Радуйся, премудрий просвітителю народу русь­кого; радуйся, бо ти богопросвітлений розум придбав.

 

Радуйся, бо ти посоромив хитрощі й оману лжевчителів; радуйся, бо ти мудро зрозумів слова життя вічного у словах мудреця істинного.

 

Радуйся, променю божественного світла посе­ред темряви лжевір'я; радуйся, стіно непоруш­на посеред бурі язичницьких похотей.

 

Радуйся, Володимире, землі нашої просвіти­телю.

 

Кондак 3

 

Навчений силою згори, послав ти мужів ви­браних у чужі країни, щоб вони побачили і випро­бували, як інші народи служать Богу і як діла­ми своїми засвідчують віру свою; і вони, усе доб­ре випробувавши, дійшли до Царгорода, де, бачачи благоліпне звершення Божественного свя­щеннодійства, уявляли, що вони вже стоять не на землі, а на Небі, і зі зворушенням серця відда­ли хвалу Господеві, взиваючи: алилуя.

 

Ікос 3

Маючи тверде впевнення у серцях своїх, що віра греко-східна воістину є православна і що її священнодійства найвеличніші, послані тобою мужі, повернувшись на свою батьківщину, спо­відали усе це перед тобою і перед твоїми старій­шинами і сказали: кожен, хто пізнав солодке, не бажатиме гіркого, так і ми не можемо зали­шатися тут і служити ідолам. І прийнявши цю звістку, ти запалився бажанням до віри істин­ної. А тому ми величаємо тебе так:

 

Радуйся, бо ти прислухався до голосу Божест­венної Благодаті; радуйся, бо ти старанно йшов слідом за натхненням Духа Святого.

 

Радуйся, бо своїх радників ти зробив мудри­ми; радуйся, бо всіх людей своїх ти привів до істинної віри своїми порадами.

 

Радуйся, бо ти старанно шукав прекрасну пер­лину — Христа; радуйся, бджоло трудолюбива, що мудро знайшла квіти, в яких солодкий мед істини і спасіння.

 

Радуйся, Володимире, землі нашої просвіти­телю.

 

Кондак 4

 

Буря сумнівів і вагань не захитала тебе, коли треба було тобі пізнати віру істинну, православну, але одразу ж ти побажав прийняти святе хре­щення з усією державою твоєю, щоб разом із нею, як батько з дітьми своїми, достойно співати Бо­гові: алилуя.

 

Ікос 4

 

Почувши слова про віру істинну, бояри і стар­ійшини згадали праматір твою, святу княгиню Ольгу, яка прийняла святе хрещення у Царгороді, і сказали: якби не була правдивою віра ця, не прийняла б її наймудріша між жонами. А тому і ми, завжди згадуючи премудру Ольгу, з вдячністю взиваємо до тебе:

 

Радуйся, бо ти зберіг божественне насіння, яке посіяла у серці твоєму блаженна праматір твоя; радуйся, бо ти наслідував її святі заповіти.

 

Радуйся, бо ти побачив у ній зорю спасіння народу твого; радуйся, сонце, що зійшло слідом за зорею тією.

 

Радуйся, світло, що просвітило твоїх старій­шин; радуйся, бо ти привів до Христа всіх лю­дей твоїх.

 

Радуйся, Володимире, землі нашої просвіти­телю.

 

Кондак 5

 

Бажаючи отримати боготкану одежу святого хрещення, ти став думати, звідки і яким чином узяти стільки пастирів і вчителів, щоб вони про­світили всіх людей з тобою, і як узяти собі дру­жину, випробувану у святій вірі, добру будівничу дому твого, а дітям твоїм матір у Христі, по­радницю ж усім у благочесті, і коли всього цього ти зажадав, дух твій привів тебе до країни грець­кої, де вірні з давніх літ благочесно співають Богові: алилуя.

 

Ікос 5

 

Царі грецькі, побачивши, що вся країна твоя у темряві перебуває, знехтували тобою, бо ти служив ідолам, але, будучи переможеними то­бою і дізнавшись про твою тверду волю прийня­ти святе хрещення і всіх людей твоїх привести до Христа, сповнилися радістю і віддали тобі сестру свою Анну за дружину, пастирів і вчи­телів народу твоєму. Тому і ми, завжди радіючи святому цьому шлюбові твоєму, співаємо тобі:

 

Радуйся, бо тебе навідав Схід звище; радуйся, бо зірка Всевишнього привела тебе до Сходу, де Премудрість сотворила собі дім і утвердила сім стовпів, сім соборів вселенських, які утвердили віру Христову в усьому світі.

 

Радуйся, бо це є віра апостольська, ця віра вселенну всю утвердила; радуйся, бо від чистого джерела ти прийняв чисте вчення Христове.

 

Радуйся, добрий наставнику дому твого і дітей твоїх; радуйся, премудрий наставнику всього на­роду твого.

Радуйся, Володимире, землі нашої просвіти­телю.

 

Кондак 6

 

Пастирі й учителі, яких ти, всехвальний кня­же, прийняв від царів грецьких, щоб вони на­поювали всю країну твою вченням божествен­ним, зі старанністю йшли на труди свої, з вдяч­ністю співаючи Господу Богу, Який покликав народ твій до спасіння: алилуя.

 

Ікос 6

 

Дивне і духовне світло осяяло затьмарені сліпотою очі твої, і в душі твоїй засяяло світло Благодаті, коли, просвітившись Божественним хрещенням, вийшов ти зі святої купелі й, відчув­ши її, з радістю вигукнув: нині пізнав я Бога істинного. Тому ми ублажаємо тебе так:

 

Радуйся, світильнику, у темряві язичництва запалений вогнем Божественної Благодаті; ра­дуйся, благовіснику світла Христового, що від­крив затьмарені очі й серця народу твого.

 

Радуйся, бо духовними очима твоїми ти пе­редбачив Боже провидіння про державу твою; радуйся, бо ти до кінця намагався, щоб і всі люди твої просвітилися в ній.

 

Радуйся, богосвітла главо князів руських; радуйся, найславніша окрасо й похвало Церкви Христової.

 

Радуйся, Володимире, землі нашої просвіти­телю.

 

Кондак 7

 

Бажаючи просвітити божественним хрещен­ням народ руський, перше повелів ти синам і вельможам твоїм, щоб усі люди, йдучи слідом по стопах їхніх, з доброю волею приступили до святого хрещення, благочесно взиваючи Богові: алилуя.

 

Ікос 7

 

Життя твоє після святого хрещення явило тебе новим творінням у Христі, бо спочатку ти по­клонявся ідолам, а потім завжди наслідував віру Христову, і полюбив ти лагідність і милосердя, стриманість і цнотливість, і все життя за Господніми заповідями. А тому, дивуючись такій добрій зміні, ми благочесно взиваємо до тебе:

 

Радуйся, бо росою Святого Духа ти погасив у собі полум'я пристрастей; радуйся, бо вогнем Божественної Благодаті ти зігрів усі помисли і всі почуття твої.

 

Радуйся, бо ти полюбив оселі Господні, цер­кви святі більше за всі земні оселі; радуйся, бо службу Божественну і Христове вчення ти знайшов найдосконалішими від усіх діянь і вчень.

 

Радуйся, бо в собі ти показав усім людям при­клад нового життя; радуйся, сиріт і вбогих доб­рий кормителю і попечителю.

 

Радуйся, Володимире, землі нашої просвіти­телю.

 

Кондак 8

 

Дивне і радісне видіння було, коли безліч чо­ловіків і жінок, юнаків і дів і незлобивих немов­лят з радістю йшли до річки Дніпра, немов до Йордану, де вони хрестилися в ім'я Отця, і Сина, і Святого Духа, а священики на березі підноси­ли тайнодіючі молитви і співали Господеві пісню: алилуя.

 

Ікос 8

 

Увесь ти був охоплений невимовною радістю, достоблаженний князісе, бачачи, як люди твої приймають хрещення, і з розчуленим серцем, віддавши хвалу Спасителеві Богу, ти щиросерд­но благав Його, щоб Він зглянувся на новопросвітлених людей Своїх, утвердив їх у вірі й бла­гочесті і щоб прославив ім'я Своє у землях Русь­ких. Тому, згадуючи преславну і найрадіснішу цю подію, ми приносимо тобі ці подячні й по­хвальні пісні:

Радуйся, причино спасіння незчисленних душ у землі твоїй; радуйся, невичерпне джерело бла­гословень і милостей Божих до народу твого.

 

Радуйся, добрий садівнику, що насадив сад божественної віри у царстві твоєму; радуйся, поточе насолоди, що напоїв водою благочестя людей твоїх.

 

Радуйся, бо віру божественну прославив ти, оману ж ідольську ти посоромив; радуйся, бо Цар царів дарував тобі мудрість Соломонову, лагід­ність Давидову, ревність Ілліну, правовір'я апос­тольське.

 

Радуйся, Володимире, землі нашої просвіти­телю.

 

Кондак 9

 

Усе єство ангелів, охоронців роду людського, прославило тебе, благовірний княже, коли ти повелів батькам і матерям віддавати дітей своїх у навчання книжне, щоб і вони розуміли, у що вірують, і щоб пізнали, як життя своє добре по вірі проводити. Тому і нині поглянь на дітей, що навчаються Божественних писань, і на батьків і матерів їхніх; пастирів же і вчителів, що допомагають їм у навчанні, благослови, зміцни і настав їх у трудах їхніх, щоб вони зростали у вірі істинній і в доброму житії, співаючи Богові: алилуя.

 

Ікос 9

 

Мудреці велемовні не можуть достойно зобра­зити велич благодіянь, дарованих тобою, кня­же, землі твоїй; бо ти приніс їй божественну віру і визволив її від темряви язичництва та вічної загибелі, відкрив їй шлях до істинного просвіт­лення, до спасіння і земного благоденства. Тому з вдячністю благочесно ми взиваємо до тебе:

 

Радуйся, могутності й слави держави Руської засновнику; радуйся, бо ти насадив у ній істин­не просвітлення і благочестя.

 

Радуйся, бо в народі твоєму ти викоренив язич­ницьке марновірство і лихі звичаї; радуйся, бо ти знищив ідольські капища та ідолів.

Радуйся, будівничий святих храмів; радуйся, бо ти став подібним до рівноапостольного царя Константина.

 

Радуйся, Володимире, землі нашої просвіти­телю.

 

Кондак 10

 

Бажаючи спасти від вічної погибелі царство твоє, що гинуло в безодні ідолослужіння, узяв ти на себе великі труди і турботи, обходячи міста і села землі твоєї і посилаючи всюди па­стирів духовних, щоб божественною вірою і святим хрещенням людей твоїх просвітити та навчити їх єдиному істинному Богові співати: алилуя.

 

Ікос 10

 

Стіною міцною був ти для землі своєї у всі дні життя твого проти ворогів її й причиною благо­денства і слави її; будь і нині захисником незбо­римим від ворогів видимих і невидимих і по­мічником у бідах і скорботах нам, що з любов'ю взивають до тебе:

 

Радуйся, найчуйніший пастирю народу русь­кого; радуйся, наймилосердніший батьку сиріт і стражденних.

 

Радуйся, скорий помічнику тим, хто вічного спасіння й істинного просвіщення шукає; радуй­ся, славо і радосте землі твоєї.

 

Радуйся, повсякчасний помічнику у багато­трудному ділі управління народом; радуйся, мо­гутній поборнику у боротьбі воїнства нашого.

 

Радуйся, Володимире, землі нашої просвіти­телю.

 

Кондак 11

 

Пісню похвали прийми від нас, угоднику Божий, скруши своїми молитвами всіх ворогів наших, насади православну віру серед народів невірних, що не знають істинного Бога, викорени в ньому всі єресі й розколи, щоб усі вірні єдиними устами і єдиним серцем славили Бога, співаючи Йому: алилуя.

 

Ікос 11

 

Світлосяйне світило, що просвіщає своїм сяй­вом усю країну твою, ти є, достохвальний княже Володимире, розганяючи темряву ідолослужіння і показуючи шлях до істинного просвіщення і Небесного блаженства. Тому, прославляючи тебе, промовляємо:

 

Радуйся, зірко, просвіщена невечірнім Сонцем правди; радуйся, дороговказе, що відкрив нам правдиву стежку до вічного спасіння.

 

Радуйся, могутній помічнику у зміцненні про­повідників православної віри; радуйся, повсяк­часний покровителю благих наставників юнац­тва і всіх, хто добре трудиться на спільну ко­ристь.

 

Радуйся, скорий помічнику всіх, хто за допо­могою до тебе звертається; радуйся, бо тим, хто приходить до тебе і щиро тебе шанує, ти подаєш благотворні поради.

 

Радуйся, Володимире, землі нашої просвіти­телю.

 

Кондак 12

 

Благодать Пресвятого Духа випроси нам, пре­благий пастирю наш, від Всещедрого Бога і Спа­са нашого, що напоумлює і укріплює нас у ділі спасіння, щоб не безплідною була в нас наса­джена тобою свята віра, але щоб, ухиляючись від шляхів нечестя й омани, ми ходили у світлі за­повідей Божих і досягли вічного блаженства, співаючи Богові: алилуя.

 

Ікос 12

 

Оспівуючи твої численні і преславні благодіян­ня, явлені землі твоїй у просвіщенні її світлом божественної віри, а разом і великі твої труди і подвиги, вчинені на її благоустрій, щиро дякує­мо і хвалимо тебе, з любов'ю взиваючи:

 

Радуйся, богообраний і богопрославлений про­світителю землі Руської; радуйся, непорушна стіно, покрове і захисте.

 

Радуйся, райське дерево, що виростило два предивні паростки святих страстотерпців Бори­са і Гліба; радуйся, першостоятелю святих Ук­раїнської Церкви;

 

Радуйся, апостолів співпрестольниче і причаснику радості; радуйся, бо на землю свою ти за­вжди споглядаєш і просиш для неї у Господа тимчасові й вічні блага.

 

Радуйся, Володимире, землі нашої просвіти­телю.

 

Кондак 13

 

О прехвальний і предивний рівноапостольний великий княже Володимире, прийми милости­во від нас подяку цю за все, що через тебе Гос­подь послав нам, отцям і праотцям нашим, і всій землі твоїй, почавши від дня хрещення аж до цього часу, і благай всеблагого Бога продов­жити милість Свою на нас і на роди родів на­ших, утвердити нас у правовірї та благочесті, охоронити від усіх бід і напастей, щоб і ми спо­добилися з тобою, як діти з батьком, повіки співа­ти Богові: алилуя.

 

Цей кондак читається тричі. Після цього знову читаються перший ікос і перший кондак.

 

Молитва до святого рівноапостольного князя Володимира

 

О великий угоднику Божий, богообраний і богопрославлений, рівноапостольний княже Воло­димире! Ти відкинув зловір'я і нечестя язич­ницьке, увірував у Єдиного Істинного Триіпос­тасного Бога, прийняв святе Хрещення і просвітив світлом божественної віри і благочестя усю країну Руську. Тому, славлячи і дякуючи Премилосердному Творцеві й Спасителеві нашо­му, славимо й дякуємо тобі, просвітителю наш і отче, бо через Тебе ми пізнали спасительну віру Христову й хрестилися в ім'я Пресвятої і Пребожественної Тройці; цією вірою ми визволили­ся від праведного засудження Божого, вічного рабства дияволу і пекельних мук; цією вірою ми прийняли Благодать усиновлення Богові й надію на успадкування Небесного блаженства. Ти є перший вождь до Начальника та звершувача нашого вічного спасіння Господа Ісуса Христа; ти є теплий молитовник і заступник землі нашої і всіх людей твоїх. Не може язик наш висловити велич та висоту благодіянь, вилитих через тебе на землю нашу, отців і праотців наших і на нас недостойних. О всеблагий отче і просвітителю наш! Зглянься на немочі наші і благай премилосердного Царя Небесного, щоб не прогнівав­ся Він дуже на нас, бо через немочі наші ми щодня чинимо гріхи, щоб не погубив Він нас за беззаконня наші, але нехай помилує і спасе нас, з милості Своєї, нехай вселить у серце наше спа­сенний страх Свій, нехай просвітить Своєю Благодаттю розум наш, щоб ми пізнавали шляхи Господні, залишили стежки нечестя й омани і подвизалися на стежках спасіння та істини, неухильно виконуючи заповіді Божі та настано­ви Святої Церкви. Благай, Благосердний, Чоловіколюбця Бога, щоб Він продовжив на нас ве­лику милість Свою: нехай визволить нас від нападу чужинців, від внутрішнього безладдя, за­колотів і чвар, від голоду, смертельних хвороб і від усякого зла; нехай подасть нам добре полит­тя і врожай плодів земних, нехай визволить нашу землю від усякого лиха, нехай дасть пас­тирям ревність за спасіння пастви, а всім лю­дям поміч у старанному звершенні служби своєї, і щоб вони мали між собою любов та однодумність і подвизалися з вірою на благо Святої Церкви; і нехай засяє світло спасенної віри в Україні нашій по всіх кінцях її, і нехай навернуться до віри невіруючі, і нехай зникнуть усі єресі і розколи, щоб так поживши у мирі на землі, ми сподоби­лися з тобою вічного блаженства, хвалячи і ве­личаючи Бога навіки-віків. Амінь.

Автор: admin
Дата створення: 2012-07-11
Рубрика: Акафісти
Перегляди: 1472
Перейти до початку сторінкиПерейти на головну сторінку
Пошук

Вхід
Вхід [Login]

Пароль [Password]


Наш банер

Наші друзі

bogoslov.cv.ua

cerkva.te.uaКалендар свят і подій. Листівки, вітання та побажанняСвято-Духівський храм УПЦ КП м. Дніпропетровськ


Храм Усіх Українських Святих і Львівське молодіжне православне братство

Газета ГаличинаКНИГАРНЯ 'Є' - книжковий інтернет-магазин

Молитва иконе Спасу Вседержителю (часовня)

| Головна || Надвірнянський Деканат || Молитвослов || Правлячий архиєрей || Собор Святого Володимира || Бібліотека || Церковний календар || Дошка оголошень || Шлях до Христа || Шлюбні оповіді || Розпис Собору || Контакти || ФОТО || Притчі || Архів || Закон України Про свободу совісті та релігійні організації || Законодавство України || Цікаві Сайти || Статті || Християнські фільми || Архиєрей на спокої |